[:et]Ilon Wiklandi pildimaailm[:]

[:et]

Väljapanek "Ilon Wiklandi pildimaailm"25. veebruarist 10. märt­si­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Ilon Wik­lan­di pil­di­maa­ilm”.

Ilon Wik­land on ees­ti päritolu root­si kunst­nik ja illust­raa­tor. Eelkõi­ge on ta tun­tud kui Ast­rid Lind­g­re­ni raa­ma­tu­te illust­raa­tor. Tema illust­rat­sioo­nid on aja­tud fan­taa­sia­pil­did või loo­vad idül­li­li­se lap­se­kesk­se maa­il­ma. Veebruari­kuus tähis­tas Ilon Wik­land oma 90 aas­ta juu­be­lit. Väl­ja­pa­ne­kul on tema poolt illust­ree­ri­tud raamatud.

[:]