[:et]Sõbrapäevast vastlapäevani[:]

[:et]

Pilt väljapanekult “Sõbrapäevast vastlapäevani”1.–28. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Sõb­ra­päe­vast vast­la­päe­va­ni”.

Veebruar on aas­ta kõi­ge lühem kuu. Hoo­li­ma­ta sel­lest, on veebruaris mit­meid tore­daid täht­päe­vi, mis teki­ta­vad ele­vust nii väi­ke­s­tes kui suur­tes. Sõb­ra­päe­val tehak­se kal­li­te­le ini­mes­te­le kin­gi­tusi ja vast­la­päe­val lõbut­se­tak­se kel­gu­mäel. Mil­li­ne tore kuu!

[:]