[:et]Kas tunned maad?”[:]

[:et]

Pilt väljapanekult "Kas tunned maad?"31. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kas tun­ned maad?”.

Kas tun­ned maad, mis Peip­si ran­nalt käib Lää­ne­me­re kal­da­le … Veebruari­kuus on Ees­ti Vaba­rii­gi sün­ni­päev. Tun­ne­me me ikka oma kal­list isamaad, kind­las­ti mit­te kuna­gi pii­sa­valt. Ala­ti on koh­ti, mida on hea avas­ta­da. Väl­ja­pa­ne­kus on Ees­ti­maa kaart ning vah­vad raa­ma­tud meie aja­loost ja piirkondadest.

[:]