[:et]Õnne, naeru, armastust[:]

[:et]

4. jaa­nua­rist 1. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Õnne, nae­ru, armas­tust”.

Uus aas­ta toob meie kõi­gi jaoks mida­gi uut. Olu­li­ne on, et sin­na sis­se mahuks ka õnne, rõõ­mu ja armas­tust. Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud, mis paka­ta­vad rõõ­must. Mõnest raa­ma­tu­st leiab soo­vi­tusi sel­le koh­ta, kui­das oma elu ter­vis­li­ku­maks ja rõõm­sa­maks muuta.

[:]