[:et]Aasta loom on salapärane nahkhiir[:]

[:et]

6.–31. jaa­nua­ri­ni 2020. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Aas­ta loom on sala­pä­ra­ne nahk­hiir”.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek täna­vu­sest aas­ta loo­mast – nahk­hii­rest. Nahk­hiir on huvi­tav ja oma­pä­ra­ne: ta on ainus ime­ta­ja, kes lendab, ta kasu­tab orien­tee­ru­miseks kaja­lo­kat­sioo­ni, tema see­di­mi­ne on kii­re nagu lin­nul jne. Väl­ja­pa­ne­kus on nii tar­ku­se- kui jutu­raa­ma­tud sel­lest oma­moo­di müs­ti­li­sest tege­lasest, kel­lest on saa­nud ainest fan­taa­siaolen­did nagu vam­pii­rid ja bat­man. Huvi­tav fakt on see­gi, et Jäne­da los­si keld­ris ela­vad ka nahkhiired.

[:]