[:et]Muistne maailm[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Muistne maailm"2.–30. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Muist­ne maa­ilm”.

Esi­mes­test ini­mes­test Roo­ma lan­ge­mise­ni. Prae­gus­te ini­mes­te esi­va­nemad asus­ta­sid maa­ke­ra eri­ne­vaid paik­kon­di juba 4 mil­jo­nit aas­tat tagasi. Järk-jär­gult lii­kusid need kütid ja kori­lased kõi­gi­le mand­ri­te­le. Väl­ja­pa­ne­kus on eri­ne­vad raa­ma­tud muu­tu­vast maa­il­mast. Head avastamist!

[:]