[:et]Nõiad, sensitiivid, selgeltnägijad …[:]

[:et]

Väljapanek "Nõiad, sensitiivid, selgeltnägijad ..."
Väl­ja­pa­nek “Nõiad, sen­si­tii­vid, selgeltnägijad …”

11. novemb­rist 14. det­semb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Nõiad, sen­si­tii­vid, sel­gelt­nä­gi­jad …”.

Väl­ja­pa­nek alter­na­tiiv­me­dit­sii­ni­ga tege­le­va­test ini­mest. Nen­de kut­su­mu­seks on oma sün­ni­pä­ras­te või­me­te kau­du aida­ta teist ini­mest. Kes nad on ja kui­das nad tegut­se­vad? Saa­gem nen­de­ga lähe­malt tuttavaks!

[:]