[:et]Halloween, kõigi pühakute õhtu — 31.10.2019[:]

[:et]

Näitus "<em>Halloween</em>, kõigi pühakute õhtu - 31.10.2019"
Näi­tus “Hal­loween, kõi­gi püha­ku­te õhtu — 31.10.2019”

21. oktoob­rist 1. novemb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Hal­loween, kõi­gi püha­ku­te õhtu — 31.10.2019”.

Hal­loween (lühe­ne­nud kuju ing­lis­keel­sest nime­tu­sest All Hal­lows’ Eve - “kõi­gi püha­ku­te õhtu”) on lää­ne­krist­li­ku püha­ku­te­päe­va (1. novem­ber) eelõh­tul 31. oktoob­ril tähis­ta­tav kalend­ri­täht­päev. Aja­loo­las­te arva­tes on sel­le juu­red tõe­näo­li­selt pagan­li­kes ja kel­di rituaali­des. Hal­loween on eri­ti popu­laar­ne Põh­ja-Amee­ri­kas. Hal­loween’i jooks­mi­ne ehk trick-or-trea­ting toi­mub 31. oktoobril.

[:]