[:et]Anna Forlati illustratsioonid[:]

[:et]

Anna Forlati illustratsioonide näitus
Anna For­la­ti illust­rat­sioo­ni­de näitus
Anna Forlati illustratsioonide näitus
Anna For­la­ti illust­rat­sioo­ni­de näitus

2.–30. oktoob­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Anna For­la­ti illust­rat­sioo­nide näi­tus.

Valik Itaa­lia kunst­ni­ku Anna For­la­ti illust­rat­sioo­ne, kus kuju­ta­tud eelkõi­ge loo­dust — loo­mi, tai­mi, puid, met­si, aedu ja tei­si loo­dus­lik­ke ele­men­te. Teda on nime­ta­tud kamee­lio­niks just tema töö­de muu­tu­va stii­li tõt­tu. Kunst­ni­ku­le meel­dib eks­pe­ri­men­tee­ri­da eri­ne­va­te teh­ni­ka­te­ga, kasu­ta­da eri­ne­vaid vär­vi­too­ne, mis muu­tu­vad vas­ta­valt raamatule.

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­la­ti illust­rat­sioo­ni­de näitus

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­la­ti illust­rat­sioo­ni­de näitus

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­la­ti illust­rat­sioo­ni­de näitus

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­la­ti illust­rat­sioo­ni­de näitus

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­la­ti illust­rat­sioo­ni­de näitus

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­la­ti illust­rat­sioo­ni­de näitus

[:]