[:et]Kohtumisõhtu Gerda Kordemetsaga[:]

[:et]

Kohtumisõhtu Gerda Kordemetsaga - plakat
Koh­tu­mis­õh­tu Ger­da Kor­de­met­sa­ga — plakat

30. oktoob­ril 2019. a kell 18.00 koh­tu­mis­õh­tu Ger­da Kor­de­met­sa­ga.

Täna­vu suvel eten­dus Jäne­da Pul­li­tal­li­teat­ris Jaan Tät­te näi­dend “Õnne­lik tund”, mil­le lavas­ta­jaks oli Ger­da Kor­de­mets. Koh­tu­misel Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus rää­gi­me sel­le lavas­tuse sün­nist ning ka G. Kor­de­met­sa vara­se­ma­test töö­dest ja tege­mis­test tele­vi­sioo­nis, teat­ris, fil­mi­alal ning raamatumaailmas.

[:]