[:et]Üks hea ehmatus[:]

[:et]

Näitus "Üks hea ehmatus"
Näi­tus “Üks hea ehmatus”

2.–30. oktoob­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Üks hea ehma­tus”.

Pal­ju­des maa­il­ma rii­ki­des tähis­ta­tak­se 31. oktoob­ril Hal­lowee­ni. Ees­tis hak­kas see levi­ma 1980. aas­ta­tel. Sel­lel õhtul käivad õudus­te­ge­las­teks kos­tü­mee­ri­tud lap­sed ukselt ukse­le maiu­seid küsi­mas: “Trikk või komm”. See­ga tasub külalis­te tulekuks ennast ette val­mis­ta­da, et mit­te vem­bu osa­li­seks saada.

[:]