[:et]Oktoober — eesti kirjanduse kuu[:]

[:et]

Väljapanek "Oktoober - eesti kirjanduse kuu"
Väl­ja­pa­nek “Oktoo­ber — ees­ti kir­jan­duse kuu”

1.–31. oktoob­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Oktoo­ber — ees­ti kir­jan­duse kuu”.

Oktoo­ber on ees­ti kir­jan­duse kuu. Sel­le­ga seo­ses on on raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­hu­vi­lis­te­le too­dud köi­tev kom­bi­nat­sioon kaas­aeg­se­te auto­ri­te ja kir­jan­dus­klas­si­ku­te loomingust.

[:]