[:et]Ravimteede õpituba[:]

[:et]

"Ravimteede õpituba"
“Ravim­tee­de õpituba”

8. oktoob­ril kell 13.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Ravim­tee­de õpituba”.

Õpi­toa viib läbi Jäne­da ela­nik, endi­ne maa­vil­je­lu­se õppe­jõud ja tun­tud tai­me­tark Eha Rehe­maa. Ta rää­gib sel­lest, millised
toi­me­ai­ned on õpi­toa vali­kus ole­va­tel tai­me­del, kui­das eri­ne­vaid tai­mi kok­ku sobi­ta­da, kui­das õiges­ti val­mis­ta­da tee­sid ja tai­me­tink­tuu­re. Koha­peal val­mis­ta­me kuri­kuul­sat Ivan Tšai teed ja tei­sigi ning degus­tee­ri­me neid koos muu­de oma­val­mis­ta­tud loo­dus­li­ke hõrgutistega.
Lisaks pop-up näi­tus ravim­tai­me­de raamatutest.

[:]