[:et]Tark liikleja[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Tark liikleja"
Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Tark liikleja”

18.–30. sep­temb­ri­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Tark liik­le­ja”.

23.–28. sep­tem­ber on Maan­tee­ame­ti poolt kuu­lu­ta­tud liik­lus­nä­da­laks. Sel­le puhul toi­mu­vad pal­ju­des raa­ma­tu­ko­gu­des liik­lus­vik­to­rii­nid las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu väl­ja­pa­ne­kus on raa­ma­tud, brošüü­rid ja män­gud, mis õpe­ta­vad ohu­tult liiklema.

[:]