[:et]Raamat kotti![:]

[:et]

Näitus "Raamat kotti!"
Näi­tus “Raa­mat kotti!”
Näitus "Raamat kotti!"
Näi­tus “Raa­mat kotti!”

12.–30. sep­temb­ri­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Raa­mat kot­ti!”.

Raa­ma­tu­näi­tus luge­mis­hoo­a­ja algu­seks. Kala­me­he­le soo­vi­me kivi kot­ti, tõbi­se­le head para­ne­mist! Aga mida soo­vi­da luge­mis­hu­vi­li­se­le? Ikka raa­mat kot­ti! Sügi­sel algab uus luge­mis­hoo­aeg ning raa­ma­tu­ko­gul on pak­ku­da uut ja huvi­ta­vat iga­le mait­se­le. Näi­tu­sel ongi raa­ma­tu­soo­vi­tusi luu­le- ja romaa­ni­nee­laja­le, käsi­töö­hu­vi­li­se­le ja kori­lase­le, loo­duse­sõb­ra­le ja teis­te­le­gi. Iga soo­vi­tust ilmes­tab ka kott, kuhu sel­le raa­ma­tu võiks pista.

[:]