[:et]Tark liikleja[:]

[:et]

23.–27. sep­temb­ri­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Tark liik­le­ja”.

23.–28. sep­tem­ber on Maan­tee­ame­ti poolt kuu­lu­ta­tud liik­lus­nä­da­laks. Sel­le puhul toi­mu­vad raa­ma­tu­ko­gu­des üle Ees­ti liik­lus­vik­to­rii­nid las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le. Väl­ja­pa­ne­kus on raa­ma­tud, brošüü­rid ja män­gud, mis aita­vad ja õpe­ta­vad ohu­tult liik­le­ma. Tule ja pane oma tead­mised proo­vi­le! Kao­ta­da pole mida­gi, või­ta küll!

[:]