[:et]Augustiunistus[:]

[:et]

1.–30. agus­ti­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Augus­tiunis­tus”.

Augus­ti­kuu märk­sõ­nad on sume­dad suve­õh­tud, küp­sed vil­ja­põl­lud, flok­si­lõh­na­li­sed aiad. Kui puu­dub või­ma­lus ise tee­le asu­da, et näha ran­na­maas­ti­ke võlu, look­le­vaid maan­teid või lop­sa­ka rohelu­se­ga mäge­sid, siis on abiks mõnusad suve­tee­ma­li­sed ajaviiteraamatud.

[:]