[:et]Vanad fotod jutustavad[:]

[:et]

26. juu­list 30. augus­ti­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Vanad fotod jutus­ta­vad”.

Foto leiu­ta­mi­ne andis või­ma­lu­se endale maa­ilm koju kät­te tuua. Doku­men­taal­selt jääd­vus­ta­tud kuju­ti­sed võõ­ras­test pai­ka­dest, huvi­ta­va­test loo­dus­näh­tus­test, eri­ti oma sugu­võ­sa puu­du­ta­va­test sünd­mus­test on aas­ta­küm­neid rikas­ta­nud meie ajalugu.

[:]