[:et]Taani — kultuurilooline teekond punavalge lipu all[:]

[:et]

Väljapanek "Taani - kultuurilooline teekond punavalge lipu all"
Väl­ja­pa­nek “Taa­ni — kul­tuu­ri­loo­li­ne tee­kond puna­val­ge lipu all”

1.–31. juu­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus  väl­ja­pa­nek “Taa­ni — kul­tuu­ri­loo­li­ne tee­kond puna­val­ge lipu all”.

Taa­ni Kuning­rii­gi lipp tähis­tas juu­nis oma 800. sün­ni­päe­va. Legen­di jär­gi said taan­la­sed oma lipu Tal­lin­nat val­lu­ta­des tae­va­se kin­gi­tu­se­na. Side­meid kahe väi­ke­se rii­gi vahel on aas­ta­sada­de­ga põi­mu­nud hul­ga roh­kem. Hil­ju­ti külas­tas Ees­tit ka Taa­ni kunin­gan­na Marg­ret­he II.

[:]