[:et]Reisime raamatutes[:]

[:et]

1. juu­nist 30. augus­ti­ni 2019. a Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Rei­si­me raa­ma­tu­tes”.

Suvi on rei­si­miseks ja kui muud­moo­di ei õnnes­tu, rei­si­me raa­ma­tu­tes. Väl­ja­pa­nek “Minu …” sar­ja raa­ma­tu­test ja teis­test reisiraamatutest.

[:]