[:et]Nutika raamatukoguhoidja väljakutse[:]

[:et]

6. maist 14. juu­ni­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Nuti­ka raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja väl­ja­kut­se”.

Raa­ma­tu­ko­gus käib pal­ju külas­ta­ja­id ja vahel tuleb ette olu­kor­di kui luge­ja küsib huvi­ta­valt: ma ei tea, mis raa­mat see oli, aga sel­le kaa­nel oli min­gi maja. Oli vist väi­ke maja … Või tege­li­kult üsna suur maja! Ühe­sõ­na­ga maja pilt. Ei, mida­gi muud ma sel­lest raa­ma­tu­st ei mäle­ta. Oli see nüüd suve­ma­ja, jär­ve­ma­ja, kodu­ma­ja, lib­li­ka­ma­ja, kaar­di­ma­ja, mäles­tus­te maja, klaas­ma­ja või maha­jäe­tud maja …

[:]