[:et]Loeme rohelisi[:]

[:et]

Väljapanek "Loeme rohelisi"26. april­list 18. mai­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Loe­me rohe­li­si”.

Meie pla­neet elab üle hiig­las­lik­ke kesk­kon­na­muu­tusi. Mai­kuus on põhi­rõhk loo­dusel. Sel puhul on õige aeg võt­ta kät­te rohe­li­ne raa­mat kas sisult või kaanevärvilt.

[:]