[:et]Raamatul on juubel: “Väike prints” 75[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Raamatul on juubel: "Väike prints" 75"3.–30. oktoob­ri­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Raa­ma­tul on juu­bel: “Väi­ke prints” 75″.

Antoi­ne de Saint-Exu­péry “Väi­ke prints” peab ilmu­mis­juu­be­lit. See raa­mat on olnud läbi aega­de kõi­ge loe­tum ja tõl­gi­tum teos Prant­sus­maal. Samu­ti vali­ti see 20. saj prants­las­te lem­mik­raa­ma­tu­ks. Raa­ma­tu sisu ei vana­ne ning pakub endi­selt luge­mis­ela­mu­si igas vanu­ses inimestele.

[:]