[:et]Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale[:]

[:et]

Näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale" Näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale"1. oktoob­rist  2. novemb­ri­ni 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Tar­galt liik­lu­ses: vaa­ta enne vasa­ku­le, hei­da pil­ku pare­ma­le”.

Täis­kas­va­nu­te üles­an­deks on kujun­da­da las­tes posi­tiiv­set hoia­kut liik­lus­ees­kir­ja­de täit­mis­es­se. Õpe­ta­da las­te­le liik­lu­ses ette­tu­le­va­te ohtu­de ja olu­kor­da­de lahen­da­mist. Koos­töös suu­da­me rohkem!

[:]