[:et]Korilase salaelu[:]

[:et]

Raamatunäitus "Korilase salaelu"3.–30. oktoob­ri­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Kori­lase sala­elu”.

Ole­me läbi aas­ta­sada­de olnud kori­las­rah­vas. Usi­nad kori­lased toi­me­ta­vad metsa­des ja niitu­del keva­dest sügi­se­ni ning tai­med-mar­jad-see­ned töö­del­dak­se maits­va­teks hoi­dis­teks ja toh­ter­dus­teks. Uue kori­lus­näh­tu­se­na on hil­ju­ti lisan­du­nud ka “kõku­ta­mi­ne” ehk kõn­ni-ja-kum­mar­da,  tege­vus, mil­le käi­gus kor­ja­tak­se üles maha­vi­sa­tud prü­gi. Aga oma mar­ja- ja see­ne­koh­ti ei aval­da­ta kuna­gi teis­te­le, need jää­vad pere­kon­da ja päran­da­tak­se põl­vest põl­ve edasi.

[:]