[:et]Eesti — Euroopa rabariik[:]

[:et]Raamatuväljapanek "Eesti - Euroopa rabariik"2. juu­list 13. augus­ti­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Ees­ti — Euroo­pa raba­riik”.

Väl­ja­pa­nek Ees­ti­maa raba­dest. Ees­ti on Euroo­pas oma raba­de suh­te­li­se pind­ala poo­lest kol­man­dal kohal. Nii­siis või­me end uhkelt nime­ta­da üheks Euroo­pa rabariigiks.[:]