[:et]2.–29. juu­li­ni 2018. a on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.

Lae­nu­tusi saab piken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tele­fo­nil 323 2081, mei­li teel või meie kodu­lehe vahen­dus­el (www.tapa.lib.ee).

Lae­nu­tu­ta­tud tea­vi­kuid võib ka tagas­ta­da Leht­se ja Sak­si raa­ma­tu­kok­ku või Tapa linnaraamatukogusse.[:]