[:et]Õue tahaks![:]

[:et]Raamatuväljapanek "Õue tahaks!"9. juu­list 30. augus­ti­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Õue tahaks!”.

Meie, kes me ela­me kar­mi klii­ma ja pik­ka­de tal­ve­de maal, soo­vi­me soo­jal aas­ta­ajal vee­ta või­ma­li­kult pal­ju aega väl­jas. Paku­me väl­ja ter­ve rea asja­lik­ke raa­ma­tu­id, mis on abiks mõnu­sa õueruu­mi kujundamisel.[:]