[:et]Silmapaistvad raamatud[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Silmapaistvad raamatud"26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­na­ra­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sil­ma­paist­vad raa­ma­tud”.

Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus annab igal aas­tal väl­ja Aas­ta Rosi­na auhin­na. Auhind omis­ta­tak­se aas­ta kõi­ge sil­ma­paist­va­ma­le raa­ma­tu­le, mis on oma­näo­li­ne ja üllatav.
Pani­me need sil­ma­paist­vad raa­ma­tud meie näi­tu­se­le väl­ja. Võt­ke sil­ma­pilk aega, et vaa­da­ta neid erili­si raamatuid.
Näi­tu­sel hoia­vad sil­ma peal Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­las­te joo­nis­ta­tud pil­did. Juhen­da­ja õpe­ta­ja Eve Allsoo.

[:]