[:et]Tants varvaskingadel[:]

[:et]

Raamatunäitus "Tants varvaskingadel"26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Tants var­vas­kin­ga­del”.

Ena­mus tüd­ru­kuid on unis­ta­nud bale­rii­niks saa­mi­sest, uhkest bale­rii­ni­see­li­kust ja var­vas­kin­ga­dest. Unis­tuse täi­tu­miseks tuleb aga alus­ta­da tree­ning­tun­di­dest. Bal­le­ti­raa­ma­tud meie näi­tu­sel pane­vad mõt­ted sel­lest kau­nist tant­su­kuns­tist veel­gi roh­kem lendlema.

[:]