[:et]Soovime Teile kõike hääd![:]

[:et]

Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust. Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust.14.12.2017 kuni 13.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Soo­vi­me Tei­le kõi­ke hääd!”. Vanad jõu­lu­kaar­did (möö­du­nud sajan­di esi­me­sest poo­lest) Har­ri Allan­di erakogust.

Täna­sel inter­ne­ti­ajas­tul on sõp­ra­de­le ja sugu­las­te­le liht­ne jõu­lu­kaar­te saa­ta. Klõps! Ja ongi kena soo­vi­ga pil­di­ke tee­le saa­de­tud. Meie prae­gu­ne post­kaar­ti­de väl­ja­pa­nek annab aimu endis­aeg­sest kaar­di saat­mise ja saa­mise rõõ­must. Post­kaar­did päri­ne­vad Har­ri Allan­di erakogust.

[:]