[:et]Viivisevabadus 2017-18Püha­de puhul on Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des vii­vi­se­va­ba­dus (10. jaa­nua­ri­ni 2018).

25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­ma­tu­ko­gud (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud.
23.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (ja inter­ne­ti­punkt) ava­tud 10–12.
30.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud.

Üle­jää­nud päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel kellaaegadel.

 [:]