[:et]Eestimaa kaunid pühakojad[:]

[:et]

Raamatunäitus "Eestimaa kaunid pühakojad"12.12.2017 kuni 30.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raamatunäitus
“Ees­ti­maa kau­nid püha­ko­jad”.

Meie väi­ke­sel Ees­ti­maal on usku­ma­tult pal­ju eri­ne­vaid sak­raal­hoo­neid. Kiri­ku­ar­hi­tek­tuu­ris aval­dub meie eel­käi­ja­te ehi­tus­ko­ge­mus, estee­ti­li­sed ning krist­li­kud arusaamad.

[:]