[:et]Kodused jutud”[:]

[:et]Väljapanek "Kodused jutud"

17. oktoob­rist 29. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kodused jutud”.

Las­te­kir­ja­nik Hil­li Rand tähis­tab 17. novemb­ril oma 60. juu­be­li­sün­ni­päe­va. Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab tema las­te­raa­ma­tu­id Nip­su­te­rast ja koolijutte.

[:]