[:et]Reisijutud Tiit Pruuliga[:]

[:et]

9. novemb­ril kell 18.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus “Rei­si­ju­tud Tiit Pruu­liga”.

Reisijutud Tiit Pruuliga

Oma rei­si­dest ja vastil­mu­nud raa­ma­tu­st “Minu maa­ilm” tuleb vest­le­ma määil­ma­rän­dur Tiit Pruuli.
Tiit Pruu­li on kir­ju­ta­nud: “Ma tahan kõi­ke. Hin­na­alan­duse­ta, oda­va väl­ja­müü­gi­ta. Tahan nau­ti­da seda, kuis viin oma rei­si­rüh­ma läbi kõr­be nagu Moo­ses, ja tahan istu­da üksi suur­lin­na poh­mel­li­ses hom­mi­ku­hä­mus. Tahan nut­ta väi­ke­ses küla­ki­ri­kus ja naer­da neeg­ri­nai­se suu­res süles, tahan rää­ki­da Kier­ke­gaar­di­ga vai­ku­sest ja hüpa­ta Jay‑Z kont­ser­dil röö­ki­vas rah­va­mas­sis. Tahan olla ilma­maa ser­val – põh­ja- ja lõu­na­poo­lu­sel, len­na­ta Pad­ma­samb­hava­na Himaa­la­ja kohal, sõi­ta ron­gi­ga läbi Vene­maa, juua šam­pan­jat presidentidega.
Tahan vaa­da­ta maa­il­ma süü­ta­lap­se sil­ma­de­ga, enne kui Damas­ku­se teras rebib mu patust keret.
Tahan sur­ra ja uues­ti sün­di­da. Ja armas­ta­da, armas­ta­da, armas­ta­da. Lõpu­tult. Nen­dest taht­mis­test on sün­di­nud see raa­mat ja ins­pi­ree­ri­tud mu rei­sid. Lähen jäl­le, kui­gi tean, et on hea, kui saan kübe­me­gi sel­lest, mida igatsen.”

[:]