[:et]Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus[:]

[:et]

Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus2. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas Jõh­vi kuns­ti­koo­li õpi­las­te loo­me­töö­de näi­tus.

Las­te ja noor­te kul­tuu­ri­aas­ta raa­mes ava­ti Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Jõh­vi kuns­ti­koo­li õpi­las­te loo­me­töö­de näi­tus. Näha saab väga eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes teos­ta­tud töid, sh keraa­mi­kat. Eks­po­nee­ri­tud on ka rida lõpe­ta­ja­te dip­lo­mi­töid. Käes­ole­va näi­tu­se töid juhen­da­sid õpe­ta­jad Irja Annus, Iri­na Bale­va-Stüf, Heli Kal­le, Aira Rautso, Mati Rautso ja Laris­sa Sõdur.
Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus

[:]