[:et]Kirjanduslik keraamika[:]

[:et]

Näitus "Kirjanduslik keraamika"Näitus "Kirjanduslik keraamika"2. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Kir­jan­dus­lik keraa­mi­ka”.

Jõh­vi Kuns­ti­koo­li õpi­las­te val­mis­ta­tud keraa­mi­ka sobib kir­jan­du­se­ga suu­re­pä­ra­selt kok­ku. Keraa­mi­li­sed tege­lased on just­kui raa­ma­tu­test väl­ja astunud.

[:]