[:et]Kes joonistas pildid?[:]

[:et]

Evi Tihemets19. sep­temb­rist 16. oktoob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kes joo­nis­tas pil­did?”.

Tapa val­la­ga seo­tud graa­fik Evi Tihe­mets tähis­tas 21. augus­til oma 85. sün­ni­päe­va. Ta on illust­ree­ri­nud mit­meid las­te­le kui ka täis­kas­va­nu­te­le kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id. Kõi­ge tun­tum neist on Hans Chris­tian Ander­se­ni las­te­raa­mat “Lume­ku­nin­gan­na”.

[:]