[:et]Šokolaad — kuninglik maius[:]

[:et]

Raamatunäitus "Šokolaad - kuninglik maius"Raamatunäitus "Šokolaad - kuninglik maius"19. sep­temb­rist 16. oktoob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Šoko­laad — kuning­lik maius”.

Šoko­laad sai Euroo­pa­le tun­tuks Kolum­bu­se Amee­ri­ka avas­ta­mise rei­si­delt. 17. sajan­di algul levis šoko­laa­di val­mis­ta­mise ja joo­mise kom­me Ing­lis­maa­le ja ala­tes 19. sajan­di tei­sest poo­lest said šoko­laa­di­ga haka­ta maius­ta­ma ka eestlased.

[:]