[:et]Mustrid ja lõimed[:]

[:et]

Näitus "Mustrid ja lõimed"15. sep­temb­rist 19. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Must­rid ja lõi­med”.

Prae­gu Leht­ses, kuid varem aas­ta­id Jäne­dal ela­nud Evi-Maie Toom­la alus­tas oma esi­mes­te näpu­töö­de­ga juba päris vara­kult. Kui ta oli 4‑aastane, meis­ter­das vana­isa tal­le esi­me­sed kudu­mis­var­dad ja vanaema pis­tis pih­ku lõn­ga­ke­ra. Sel­lest ajast ala­tes on ise­te­ge­mi­ne olnud tema elus täht­sal kohal ning eri­ti meel­dib tal­le kudu­da, kas siis var­ras­tel või kangastelgedel.
Leht­se kan­di nai­sed on aas­ta­id koos käi­nud käsi­tööd tege­mas ja ka oma käsi­töö­selt­sin­gu asu­ta­nud. Evi-Maie vedas selt­sin­gu tege­vust  9 aas­tat. Mai­kuus tähis­tas Evi-Maie Toom­la oma 80. sünnipäeva.

Näi­tu­se ava­mi­ne 15. sep­temb­ril kell 13.00.
Ole­te oodatud!

[:]