[:et]Tere, kool![:]

[:et]

Väljapanek "Tere, kool!"29. augus­tist 18. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Tere, kool!”.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­ku­ga ter­vi­ta­me 1. sep­temb­ri puhul kõi­ki õpilasi ja õpe­ta­ja­id. Tul­ge uudis­ta­ma eri­ne­vaid aabit­said ja koo­li tee­ma­li­si jutu­raa­ma­tu­id. Ja mui­du­gi ohu­tust ja tur­va­li­sust koo­li­teel aita­vad meel­de tule­ta­da vas­ta­vad raamatud.

[:]