[:et]Kes muhu peale puhub?[:]

[:et]

Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?" Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kes muhu pea­le puhub?”.

Sügi­sel on tore möö­du­nud suve mee­nu­ta­da. Kül­lap see oli täis lii­ku­mist ja män­ge. Ronimis‑, tur­ni­mis- ja jook­su­har­ju­tused too­vad mõni­kord enda­ga kaa­sa krii­mud ja muhud. Loo­de­ta­vas­ti on need olnud sel­li­sed, mil­le­st on pää­se­nud väi­ke­se ehma­tu­se­ga. Või on aida­nud see, et kee­gi on muhu pea­le puhunud.
Iga suvel saa­dud muhk rää­gib oma suve­loo. Iga muhust kõne­lev luu­le­tus või jutt oma loo. Need näi­tu­se­le väl­ja pani­me­gi. Sealt võib lei­da ka Muhu saa­re või­ma­li­ku tekkeloo.

[:]