[:et]Mari Saat kirjutab südamega[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Mari Saat kirjutab südamega"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Mari Saat kir­ju­tab süda­me­ga”.

Väl­ja­pa­nek täna­vu seits­me­küm­nen­dat juu­be­lit tähis­ta­va Mari Saa­di loomingust.

[:]