[:et]Loe oma rõõmuks![:]

[:et]Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!"

5. juu­nist 21. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Loe oma rõõ­muks!”.

Väl­ja­pa­nek suve­lu­ge­mise soo­vi­tus­ni­me­kir­ja­de raa­ma­tu­test 2.–6. klas­si­de õpilastele.

Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!"Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!" Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!"[:]