[:et]Suvemustrid[:]

[:et]

Näitus "Suvemustrid"8. juu­nist 17. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Suve­must­rid”.

Suve­mustreid panid kok­ku Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­lased. Lap­si juhen­das õpe­ta­ja Eve Allsoo.

[:]