[:et]Kunksmoor soovitab[:]

[:et]

Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"3. maist 2. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kunks­moor soo­vi­tab”.

Kunks­moor on Aino Per­vi­ku raa­ma­tu­te­ge­las­test üks kuul­sa­maid. Tea­da on ka tema oskus saa­da tõbe­dest ja häda­dest lah­ti ravim­tai­me­de abil. See­tõt­tu võib meie näi­tu­selt lei­da raa­ma­tu­id ravim­tai­me­de koh­ta ja Kunks­moo­ri häid nõuandeid.
Kap­ten Trumm on samu­ti kohal, pal­der­ja­ni­juu­re pilt ja tärin­gud ka.

[:]