[:et]Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas [:]

[:et]

Raamatunäitus "Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas"Raamatunäitus "Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas"3. maist 2. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Viker­kaa­rest läbi astu­nud pil­velam­mas”.

Aino Per­vi­ku vigu­ri­jut­tu­des muu­tub lam­mas samb­laks. Raa­ma­tu „Draa­ko­nid võõr­sil“ draa­ko­ni­lap­sed pääs­ta­vad lam­bad põle­vast lau­dast. Pau­la läheb maa­le vanaema-vana­isa juur­de keva­det vaa­ta­ma ja kohtab kada­ka­te vahel ka lambaid.
Väi­ke val­ge pil­velam­mas aga rändab läbi viker­kaa­re ja iga värv toob kaa­sa oma vär­vi maa­il­ma. Äkki toob väi­ke pil­velam­mas vär­ve ka kir­ja­ni­ku igas­se päe­va? Kui­gi Aino Per­vik mär­kab elu vär­ve ise ehk pareminigi.
Raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­jas Aino Per­vi­ku tõsi­sed ja viguriga lam­ba­lood. Pil­velam­mas­tel aita­sid läbi viker­kaa­re min­na Tapa Güm­naa­siu­mi folk­loo­ri­rin­gi lapsed.

[:]