[:et]Aino Perviku kirjasõnamaailm[:]

[:et]17. april­list 12. mai­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aino Per­vi­ku kir­ja­sõ­na­maa­ilm”.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab 22. april­lil 85. sün­ni­päe­va tähis­ta­va Aino Per­vi­ku lasteraamatuid.[:]