[:et]Riiulitäis kirjatähtede võlujõudu. Aino Pervik 85[:]

[:et]

11. april­list 11. mai­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Riiu­li­täis kir­ja­täh­te­de võlu­jõu­du. Aino Per­vik 85”.

Väl­ja­pa­nek Ees­ti tun­tud ja armas­ta­tud las­te­kir­ja­ni­ku Aino Per­vi­ku loo­min­gust. Aino Per­vik saab 22. april­lil 85-aas­ta­seks ja on aktiiv­selt tegev ning kõrg­ta­se­mel kir­ja­nik, kel­le raa­ma­tu­id loe­vad mit­med põlvkonnad.

[:]