[:et]Minu kollektsioon — embleemid[:]

[:et]

Väljapanek "Minu kollektsioon - embleemid" Väljapanek "Minu kollektsioon - embleemid"9. veebruarist 18. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Minu kol­lekt­sioon — emb­lee­mid”.

Emb­leemi­de kol­lekt­sio­nee­ri­mi­ne sai algu­se roh­kem kui viis aas­ta­kümmet tagasi, kui üks tub­li spor­di­poiss avas­tas, et iga mat­ka või mõne muu sport­li­ku ette­võt­mise juur­de käib ka vah­va mär­gis — emb­leem. Ja nii see emb­lee­mi­ko­gu algu­se sai­gi. Kes vähe­gi neid emb­lee­me uuri­da ja kaa­sa mõel­da viit­sib, see võib lei­da väga põne­vat infot meie ter­vi­se­spor­di ajaloost.

[:]